Boşanma Hukuku, İzmir boşanma avukatı, Boşanma avukatı ücretleri İzmir, İzmir'de boşanma avukatı maliyeti, Boşanma davası avukat ücreti İzmir, Uygun fiyatlı boşanma avukatı İzmir, İzmir boşanma avukat ücretleri 2024, Boşanma avukatı araştırma İzmir, İzmir'de uzman boşanma avukatı ücretleri, Boşanma süreci avukat masrafı İzmir,


 

Çiftler, çeşitli nedenlerden dolayı evliliklerini yürütememekte ve boşanmak istemektedir. Boşanma süreci çok kolay bir süreç olmadığından, boşanma avukatı hukuki anlamda prosedürlerin yerine getirilmesi, tarafların en iyi şekilde temsil edilerek, haklarını alması yönünde mücadele etmektedir. Boşanma sürecinin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlayan avukat, makul bir sürede davanın sonuçlanması için çalışmaktadır.

Boşanma Avukatları;

  • Anlaşmalı ya da çekişmeli dava sürecini yürütür.
  • Boşanma esnasında mal paylaşımı davasına bakar.
  • Evlilik sözleşmesi hazırlar.
  • Boşanma esnasında doğabilecek maddi ve manevi tazminat davasına bakar.
  • Velayet ile ilgili davalara bakar.
  • Nafaka talebiyle ilgili davaları yürütür.

Davaya bakacak avukatın, boşanma kararı alan kişiyi çok iyi dinlemesi, evlilik kurumu içinde yaşanan uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları çok iyi tahlil ederek, müvekkilinin haklı ve haksız olduğu yönleri görerek, buna göre bir yol çizmesi gerekir.

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası olup olmadığına bakılmaksızın, boşanma davalarının muhakkak, yasal dayanak kapsamında olmalıdır. Yasal bir gerekçeye dayanmayan boşanma davaları reddedilirken, yasal dayanağı olan boşanma davalarında da tarafların bu durumu ispatlaması şarttır.