İzmir'de Boşanma Davalarında Adım Adım Hukuki Süreç, İzmir boşanma avukatı, Boşanma avukatı ücretleri İzmir, İzmir'de boşanma avukatı maliyeti, Boşanma davası avukat ücreti İzmir, Uygun fiyatlı boşanma avukatı İzmir, İzmir boşanma avukat ücretleri 2024, Boşanma avukatı araştırma İzmir, İzmir'de uzman boşanma avukatı ücretleri, Boşanma süreci avukat masrafı İzmir,

Boşanma kararı alan kişinin, işbu kararını eyleme dökmesinden önce alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alması büyük önem arz etmektedir. Zira boşanma davası oldukça teknik bir dava türü olup alanının uzmanı olmayan kişilerce yürütüldüğünde hata yapmaya oldukça müsaittir. Ne yazık ki ülkemizde sık sık rastlandığı gibi avukat olmayan kişiler (arzuhalci, katip vs.) yahut bizzat taraflarca yazılan dilekçeler ekseriyetle hukuki açıdan eksik, yanlış ve boşanmak isteyen kişinin haklarını korumakta yetersiz kalmaktadır. Her bir insan ve her bir çiftin hikayesi kendisine özel olup belli başlı ‘şablon’ dilekçelerle sürecin yürütülmesi mümkün değildir. Kişilerin telafisi mümkün olmayan hatalar ile mevcut yahut doğabilecek haklarından mahrum kalmaması amacıyla bu süreci uzman bir avukat ile yürütmesi elzemdir.

Kişinin öncelikle uzman bir boşanma avukatına başvurarak evlilik süreci ve boşanma kararı almasına neden olan sebepleri hakkında bilgi vermesi, mevcut yahut doğabilecek hakları hakkında bilgi sahibi olması, somut olayın şartlarına (eşlerin durumu, evlilik süreci, boşanma sebepleri, var ise müşterek çocuğun yararı ve yine var ise evlilik içinde edinilmiş malların durumu vs.) göre hangi hak ve taleplerinin söz konusu olabileceğinin ve taleplerinin uzman avukat yardımı ile belirlenmesi, sürecin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Avukatın; her bir danışanı ve/veya müvekkili ile yürüttüğü süreçte öncelikle karşılıklı güven içerisinde hareket etmesi, dava öncesi- sırası ve sonrası hakkında şeffaflık ilkesi ile her bir aşamada oluşabilecek risk ve olası sonuçlar hakkında bilgi sağlaması, nihayetinde ise ulaşılabilir olması büyük önem arz etmektedir.