Boşanma Sürecinde İzmir'de Hukuki Yardım, İzmir boşanma avukatı, Boşanma avukatı ücretleri İzmir, İzmir'de boşanma avukatı maliyeti, Boşanma davası avukat ücreti İzmir, Uygun fiyatlı boşanma avukatı İzmir, İzmir boşanma avukat ücretleri 2024, Boşanma avukatı araştırma İzmir, İzmir'de uzman boşanma avukatı ücretleri, Boşanma süreci avukat masrafı İzmir,

Tarafların evlilik birliğini sonlandırmak maksadı ile Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bir sebebe dayanarak boşanma davası açmaya karar verir.  Taraflardan birinin açacağı dava neticesinde evliliğe hakim kararıyla son verilir.

         Boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ila 166’ıncı maddeleri arasında hükme bağlanmıştır.

Boşanmanın özel sebepleri şunlardır:

  • Zina (aldatma) | TMK md.161,
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış | TMK md.162,
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme | TMK md.163,
  • Terk | TMK md.164,
  • Akıl hastalığı | TMK md.165.
  • Boşanmanın genel sebepleri ise şunlardır:
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
  • Eşlerin anlaşması,
  • Ortak hayatın yeniden kurulamaması.