Çekişmeli Boşanma Davası, İzmir boşanma avukatı, Boşanma avukatı ücretleri İzmir, İzmir'de boşanma avukatı maliyeti, Boşanma davası avukat ücreti İzmir, Uygun fiyatlı boşanma avukatı İzmir, İzmir boşanma avukat ücretleri 2024, Boşanma avukatı araştırma İzmir, İzmir'de uzman boşanma avukatı ücretleri, Boşanma süreci avukat masrafı İzmir,

Tarafların boşanma veya boşanmanın hukuki, mali sonuçları hususunda anlaşamadıkları durumlarda dava çekişmeli boşanma usulüne göre açılır. Bu durumda ise tarafların iddia ve savunmalarının dayandığı tüm olguların ve bunların ispatlarının dava dilekçesinde özenle belirtilmiş olması gerekmektedir. Taraflara, beyanları ile iddia ve savunmalarının dayanağı olarak öne sürdükleri her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmaları ve karışılıklı dilekçelerin verilmesini sağlamak adına süre verilir, ilk duruşmada ön inceleme yapılarak tahkikat aşamasına geçildikten sonra usulüne uygun gösterilen ve ,bilhassa belirtmek gerekir ki, taraflarca getirilen deliller toplanmak sureti ile gerçekleşecek sonuç uyarınca karar verilir.

Çekişmeli boşanma davası neticesinde tarafların; ayrılma, nafaka ve velayet, evlilik birliğinden kaynaklanan mal rejimlerinin tasfiyesi, tazminat ve sair taleplerine binaen mahkemece kusur değerlendirilmesine göre karar verilir. Bu sebeple çekişmeli usule göre görülen boşanma davalarında karşı tarafın kusurunun ve davaya konu olguların dayandığı hukuki sebeplerin ispatı oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davaları uzun süreler alabilmektedir ve bu süre zarfında dava sürecinin takibi, gerekli ispatların tespiti ve bunların öne sürülebilmesi adına hukuki destek almak önem arz etmektedir.