Emlak Hukuku Sorunlarına Çözüm Arıyorsanız, İzmir emlak avukatı, izmir gayrimenkul avukatı, Gayrimenkul hukuku İzmir, Emlak davaları avukatı, İzmir tapu davaları, Gayrimenkul miras avukatı İzmir, Emlak sözleşmeleri avukat, İzmir taşınmaz avukat, Tapu iptali avukatı İzmir, Emlak mahkemeleri İzmir, Gayrimenkul danışmanlık avukatı,

İzmir Avukatları olarak Emlak Hukukunda çıkabilecek sorunları ve aşamalarını değerlendirmek gerekir. İşlem öncesi danışmanlık safhasında Öz Hukuk ve Danışmanlık bürosuna gelen müvekkilin ne yapmak istediğini ortaya koyması sonucunda müvekkile ne yapması gerektiği ve ne gibi hukuki problemlerle karşılaşma ihtimalinin olduğu konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilir. Uygulama yani işlem safhası başlamış ise danışmanlık hizmeti sözleşmenin düzenlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi şeklinde spesifik hale getirilir.  Bu hizmetler;

 • Gayrimenkul’un alım satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi ve sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi işlemi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi ve yürütülmesi işlemi,
 • Yabancıların gayrimenkul alım satım, kiralama süreçlerinin yönetimi ve ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlık işlemi,
 • Gayrimenkullerin tapudaki hukuki durumlarının araştırılması işlemi,
 • Gayrimenkullerin maddi değerlerinin araştırılması işlemi,
 • Gayrimenkul kira sözleşmelerinin, tahliye taahhütnamelerinin hazırlanması kira gelirleri ile ilgili hukuki sürecin yönetilmesi işlemi,
 • Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi, yapılması ve hukuki sürecinin yönetilmesi işlemi,
 • Taşınmaz satış sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmesi, şarta bağlı karma satış sözleşmeleri vb. sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi, icrası işlemi,
 • Devremülk iptali davası ve diğer hukuki işlemlerinin yönetilmesi işlemi başlığı altında değerlendirilebilir.

Hukuki problem oluşması sonrasında artık işlem dava aşamasına gelmiştir. Bu aşamada sorunlar dava yolu ile çözümlenecektir. Müvekkillerimiz ile dava süreçlerini başlatmadan önce sözleşme düzenleriz. Vekaletname ile birlikte dava dilekçesi ve kapsamlı dava dosyası hazırlarız ve ilgili mahkemeye sunarız. Müvekkillerimiz adına gereken mahkeme harçlarını yatırırız. Dava sürecini yönetiriz.

 • Çeşitli nedenlere dayanan tapu iptal ve tescil davalarının açılması ve takibi,
 • Tasarrufun iptali davalarının açılması ve sürdürülmesi, 
 • İntifa, sükna, alım- önalım, geçit vb. hakların yasal düzene uygun olarak sözleşme ile ve tapuda kurulması, bu haklarla ilgili çıkan uyuşmazlıklarda dava açılması ve sürdürülmesi,
 • Hisseli tapu (paylı mülkiyet) ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
 • Ecrimisil ve muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarının açılması, alacak hesabı, davaya itiraz vb. işlemi,
 • Kiracının tahliyesi, kira bedelinin artışı ve tespiti, kiracılık ilişkisinin tespiti, işyeri kira sözleşmesinin devrine izin vermeme vb. kira hukukuna ilişkin davalarının açılması ve sürdürülmesi işlemi,
 • İstihkak, haksız elatmanın önlenmesi, haksız inşaat ve taşkın yapı, ipoteğin kaldırılması vb. davaların açılması ve takibi işlemi,
 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerin yapılması ve icrası, tapuyu devretmeyen müteahhite karşı tapu tescil işlemleri, kentsel dönüşümden kaynaklı sözleşmelerin hazırlanması işlemi sıklıkla açtığımız davalar ve hizmet verdiğimiz alanlardır.