Gayrimenkul Satışlarında Hukuki Destek, İzmir emlak avukatı, izmir gayrimenkul avukatı, Gayrimenkul hukuku İzmir, Emlak davaları avukatı, İzmir tapu davaları, Gayrimenkul miras avukatı İzmir, Emlak sözleşmeleri avukat, İzmir taşınmaz avukat, Tapu iptali avukatı İzmir, Emlak mahkemeleri İzmir, Gayrimenkul danışmanlık avukatı,

Gayrimenkul alım satımı; ihtiyaç, yatırım, kira geliri elde etme, teminat veyahut ürün elde etme amacıyla yapılır. Bu süreçlerin her biri ayrı hukuki sözleşmeye tabidir. Yalnızca tapuda gerçekleşen alım satım usulü aynıdır. Bu nedenle hukuki bir uyuşmazlık ve zarar doğmadan önce vatandaşların bilgi edinmesi ve sağlam adımlarla ilerlemesi son derece önemlidir. Bu konuda bilgi sahibi olmanın önemi; sürekli alım satım yapan bir emlakçı için de, ilk defa bir gayrimenkul alacak veya satacak kişi için de aynıdır.

Gayrimenkul Alım Satımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gayrimenkul alım satımında öncelikle taşınmaz üzerinde bulunan kayıtlar yani şerlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Taşınmazın üzerinde Tapu kaydı üzerinde herhangi bir şer kayıt ipotek veyahut borç varsa alım satımda öncelikli olarak bu konular alıcı ve satıcı arasında konuşulmalıdır. Gerekirse bu kayıtların temizlenmesi veyahut bu kayıtlarla birlikte satımın gerçekleşmesi anlaşması yapılmalıdır.

Gayrimenkul alım ve satımında karar verildikten sonra hukuki olarak yapılması gereken ilk işlem gayrimenkulün üzerinde var olan ipotek rehin dava haciz imar şerhleri Emlak borçları veyahut belediye borçlarının sorgulanmasıdır. Özellikle paylı mülkiyetlerde paydaşlardan bir tanesinin yapmış olduğu bir hukuki işlem veyahut borçlanma tüm hak sahiplerini etkilemektedir. Bu gibi durumlar için öncelikle Tapu Sicil Müdürlüğü’ne giderek taşınmazın “tapu sicil kaydı” sorgulamasının yapılması gerekmektedir.

Konut Alım Satımında Dikkat Edilecek Olan Konular

Konut alım satımı yaparken öncelikle dikkat edilmesi gereken konu konutun hangi aşamada olduğudur. Henüz iskanı ve imarı durumu tamamlanmamış Bir binanın alım satımında değerin buna göre belirlenmesi ve imara aykırılık durumunun olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

Bundan sonraki önemli konu gayrimenkulün yaşı cinsi tapudaki durumuyla fiili durumunun aynı olup olmadığının kontrolüdür. Şöyle ki tapuda bir taşınmaz 100 metrekare görünmekteyken taşınmazın ölçümüyle daha düşük bir metrekare veya yüksek bir metrekareye sahip olduğu tespit edilebilmektedir. Alıcı veya satıcılar bu duruma genellikle gayrimenkul değerleme aşamasında yani kredi çekme aşamasında öğrenmektedirler.

Dikkat edilmesi gereken birçok konu olmakla birlikte kısaca son olarak değinmek isteriz ki bina ve yahut site aidatı rakamlarının ne olduğu ayrıca öğrenilmelidir.

Arsa Satarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Arsa satımında önemli konulardan bir tanesi arsanın üzerinde bulunan şerhlerdir zira fiili olarak tarım arazisi, ticari alan veyahut doğal orman alanı olarak kullanılan bir yerin fiili durumu üzerinden alım satım değeri belirlenmelidir. Örnek verecek olursak bir arsanın üzerinde bulunan ağaç veyahut tarım ürünleri o taşınmazı bir tarla niteliğine sokmaktadır fakat alım satım yapıldığı süreçte bu durum ayrıca taraflar arasında anlaşmaya konu olmazsa daha sonra ağaçların sahibi olarak görünen taraf taşınmaz üzerindeki ağaçları veya tarım ürünlerini isteme hakkına sahip olacaktır. Arsa üzerinde bulunan ahır ağıl hayvan çiftliği barınak gibi yerlerde satıma ayrıca konu edilmezse satış sonrası taşınmazı satan kişi bu mallar üzerinde ayrıca hak iddia etme hakkına sahip olmaktadır.

Tarım Arazisi-Tarla Satarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Tarım arazisi alım satımında ürünün ne aşamada olduğu ekspertiz tarafından ayrıca tespit edilmeli ve toprak analizi muhakkak yapılmalıdır. Alıcı ve satıcı açısından son derece önemli olan Bir diğer konu ise hazır ekili bir tarlanın satımında ürün değerinin de ayrıca hesaplanarak tapu değerinden ayrı bir şekilde sözleşme ile belirlenmesi gerekmektedir. Şayet tarım arazi satımı sonrası ekilen bedelin ayrıca satıcı tarafından hasat edileceği görüşüldüyse bunun hasat tarihi ve ürünlerin kimde kalacağı ayrıca tarım arazisi üzerinde kalan artıkların kimin tarafından temizleneceği ve tarım arazisinin ürün yetiştirme safhasında kullanılacak olan kimyevi maddelerin neler olacağı ve hangi ölçüde kullanılacağı ayrıca yazılmalıdır.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri

Gayrimenkul davalarında ise en yaygın olan sorun kat karşılığı inşaat sözleşmeleri safhasında ortaya çıkmaktadır. Yargıtay temel olarak bu ilişkilerde ilişkinin yazılı olması şartını aramaktadır. Hak sahibinin haklarını koruması için de işlemin noterde yapılarak tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.

Dava, tapulu taşınmazın “gayrimenkul alım-satım ve komisyon sözleşmesi” başlıklı adi senetle satışının kararlaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Bir taşınmaz malın veya payının mülkiyetinin başkasına devri ya da devir vaadini içeren sözleşmelerin geçerli sayılması BK.213. Tapu Kanunu 26, MK. 634, Noterlik Kanunu 60. maddesi uyarınca resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Burada öngörülen şekil, sözleşmenin geçerlik koşulu olup, kanun düzenine ilişkindir ve doğrudan göz önünde tutulur.

Bunun dışında uyuşmazlığın en fazla yaşandığı ve Avukat aracılığıyla sözleşme incelenmesi gereken bir diğer tasarruf ise “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri” veya “Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” süreçleridir. Bunlar geniş kapsamlı ve detaylı konular olduğu için doğrudan tarafımıza soru sorulması veya sitemiz içerisinde bu konuda yazılı makaleleri okumalarını tavsiye ederiz.

Gayrimenkul Alım Satımında Ödeme Nasıl Ve Ne Zaman Yapılır?

Gayrimenkul alım satımında bir diğer önemli konu ödemenin hangi safhada yapılacağı konusudur. Bu konu alıcı ve satıcıların kolaylıkla içinden çıkamadığı ve güven unsurunun en düşük seviyede tutularak riskin ortadan kaldırılması gerektiği bir konudur. Bu aşamada tapu sicil müdürlüğünün güvenilir hesabı bankada bloke çek oluşturulması gibi yöntemler tarafların güvenli bir şekilde alım satım yapmasını sağlamaktadır. Ancak temel unsur öncelikle tapuda imzanın atılması sonra paranın teslim edilmesidir.

İnsanların özellikle devletleşme istekleri sonrası yerleşik hayata geçişleri ve bundan sonra yaşadıkları bölgede barınmak için bir ev, hayvanları için ahır veya mera ve otlak sahibi olmak istemeleri kişilerin mal bölüşümüne ve bu var olan malların kime ait olduğu bilgisinin zorunluluğunu ortaya koydu.

Kişi bir ev, araba, arsa, mera vb. yerleri bedel karşılığında satın alma yaptıktan sonra alıcı kişi adına devlet nezdinde tapu kayıt belgesi yani tapu dediğimiz evrak verilerek kişilerin mal sahibi olması resmileştirilmiş olmaktadır.

Tabi ki mal edinimleri insanların yaptıkları ticaretler veya anlaşmaların bazen ihtilaf doğurucu durumlar ortaya çıkarması da bu alanda çözüm üretilmesi ve kişilerin haklarının korunması açısından hukuk nezdinde gayrimenkul veya emlak hukuku alanını oluşturmuştur. Üniversitelerde önemli bir alanı oluşturan gayrimenkul ve tapu konulu hukuk alanı özellikle ülke ekonomisinin %40’ının geçim kaynağı olmasından ötürü önemi çok büyük ve kişiler açısından hayati özelliktedir.

Ülkemizin inşaat sektörü, arsa ve tarla üzerinden tarım sektöründeki vatandaşların yoğunluğuna bakıldığında ne denli önemli bir konu olduğu da su getirmez bir gerçekliktir. Bu bakımdan bu alanda uzman olmak bu alanda çıkabilecek sorunların hukuk nezdinde çözüme kavuşturmak için ofisimiz deneyimli ekibi ile sizlere gayrimenkul avukatı veya diğer ismi ile emlak avukatlarımız aracılığı ile en iyi hizmeti vermek için her daim yanınızdayız.