İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Boşanma Avukatı, Boşanma Davası İzmir, Uygun Fiyatlı Boşanma Avukatı, İzmir Aile Hukuku Avukatı, Anlaşmalı Boşanma İzmir, Boşanma Süreci İzmir, Tecrübeli Boşanma Avukatı, Hızlı Boşanma İzmir, Boşanma Hukuku İzmir, İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri,

İzmir Boşanma Avukatlari ve İzmir Boşanma Avukatı için Öz Hukuk Bürosu İzmir Boşanma Avukatı ile görüşerek boşanma süreci hakkında bilgi alabilirsiniz. Randevu almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İzmir Boşanma Avukatları
Ağırlıklı olarak İzmir’de boşanma avukatlığı alanında çalışmakta olan Öz Hukuk Avukatlık 20 yılı aşkın aile, ticaret ve ceza mahkemelerinde hakimlik yapan ve kısa süre cumhuriyet savcılığı deneyimi olan avukat Eray Öz Hukuk tarafından 2011 yılında kurulmuş alanında başarılı bir avukatlık bürosudur.

Öz Avukatlık, İzmir boşanma avukatı olarak da, on yılı aşan deneyime sahiptir ve boşanma davası süreçlerinde üstün başarı elde etmiş, donanımlı boşanma avukatı kadrosu ile hizmet vermektedir. Bu sayfada, Türkiye genelinde ve İzmir’de boşanma avukatı olarak, boşanma davası başta olmak üzere mal rejiminin tasfiyesi (mal paylaşımı), nafaka, velayet davası, kadına şiddetin önlenmesi gibi aile hukukuna ilişkin pek çok konuda iş sahibinin gereksinimine en uygun boşanma şeklini, çeşitlerini, içeriklerini, sürelerini ve merak edilen diğer tüm konularda ‘İzmir boşanma avukatı’ etiketi altında bilgiler sunulacaktır.

Boşanma davası ızdırap değil, çözümdür
Deneyimli boşanma avukatı
İzmir boşanma avukatı
Anlaşmalı boşanma davası
Çekişmeli boşanma davası
Boşanma nedenleri
Boşanma davası çeşitleri ve içerikleri nelerdir
Boşanma davası ne kadar sürer
Boşanma davasında hakimin önemi
Boşanma davasında güçsüz olanın korunması
Boşanma avukatının önemi
Boşanma avukatı seçmeden önce

İzmir’de açılacak boşanma davasının, İzmir boşanma avukatı aracılığıyla açılması zaman ve para kaybının olmaması için önemlidir. İster sade vatandaş isterse İzmir’de boşanma alanında faaliyet gösteren bir İzmir boşanma avukatı, İzmir’da başlatacağı boşanma davası için İzmir’deki Aile Mahkemelerinden birine başvurarak boşanma davası sürecini başlatır.

İzmir boşanma avukatı
Danışmanlık ücretinin alınması kanuni bir hak olup İzmir boşanma avukatının ve müvekkilin haklarının korunmasına için yararlı ve gereklidir.

Boşanma kararı evli çiftler açısından zor ve çok önemlidir. Boşanma süreci ise, ehil olmayan ellerce yürütüldüğünde çileli, zahmetli bir yolculuk olmaktadır. Bu yüzden eşler dava açmadan önce hukuki haklarını bilmek ve kararlarını buna göre vermek veya perçinlemek, zamanlamayı bu bilgilenmenin ışığında yapmak istemektedirler. Kuşkusuz bunca önemli bir kararı vermek için alanında uzman, deneyimli bir avukattan destek almak önemlidir. Bu destek ve bilgilendirmenin gelişi güzel olmaması, profesyonel olması için cüzi de olsa bir ücret ödenmesi iş sahibinin de yararınadır.

Danışma ücretinin alınması avukatın zamanının boşuna alınmamasına yaradığı gibi danışmanlık alan kişinin de verdiği ücretin karşılığında aklındaki sorulara ilişkin olarak rahatça ve tam olarak aydınlatılmasını ve dava süreci hakkında da bilgilenmesini sağlar.

Danışma ücreti hem avukatı hem de gerçek müvekkili zaman yiyicilerden korur.

Ücret alınmaması zaman yiyici olarak niteleyeceğimiz bazı aylak kişilerin, nasıl olsa bedava diyerek, günlerce avukat avukat gezerek hem kendilerine hem de avukatlara deyim yerindeyse çile çektirmelerine de neden olabilmektedir. Oysa dürüst, hem kendi hem de avukatın haklarına saygılı müvekkil adaylarının İzmir boşanma avukatının kendisi için zaman ayırmasına, gerekiyorsa davası için önceden çalışmasına ve enerjisini israf etmemesine ihtiyacı ve hakkı vardır. Öte yandan vekalet veren iş sahiolerşnin de avukatın enerji ve zamanının israfından zarar göreceği ortadadır. Çünkü vekaletname ve dava ücretini ödeyen iş sahinin avukatın zaman ve enerjisini kendi davasına odaklamasını bekleyip istemesi bir haktır.

Nitekim avukatlık kanunu gereği de avukatlar bürolarında verecekleri sözlü danışmanlık veya yazılı görüş (mütalaa) için danışma ücreti almakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi avukatlar açısından haksız rekabet olup disiplin cezasını gerektirir.

İzmir boşanma avukatı olarak Öz Hukuk avukatlık da danışmanlık ücreti almakta, ancak aldığı bu ücreti vekalet sözleşmesinin imzalanması halinde dava masrafı olarak kullanmaktadır.

Bir hak kaybı olmaması açısından her şekilde boşanma avukatından destek alınması ‘boşanma avukatı cerraha benzer’, boşanma davasının avukatlığını yapacak olan boşanma avukatı tıpkı bir ameliyat yapacak olan cerrah gibidir. Yine bölge üzerinden gidecek olursak, Çankaya merkezde olan hukuk büromuzdaki deneyimli boşanma avukatı ekip arkadaşlarımız ile İzmir boşanma avukatı için tüm boşanma davası ve süreçleri için yanınızdayız.

İzmir boşanma avukatı, Avukat Öz Hukuk önderliğinde, Öz Hukuk Avukatlık aile ve boşanma davaları ile ilgili avukatlık hizmeti, hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Öz Hukuk Avukatlık bünyesinde boşanma ve aile hukuku davaları deneyimli avukatlar eşliğinde görülmektedir. Avukatlarımız sayfasından çalışma arkadaşlarımızı inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası:
Anlaşmalı boşanma eşlerin aralarında uzlaşarak boşanma yolunu tercih ettikleri ve boşanma davası sürecini başlattıkları davadır. Anlaşmalı boşanma için çiftlerin en az bir (1) yıllık evli olmaları şart koşulur. Eğer eşler anlaşmalı boşanma yolu ile dava sürecini başlatırsa mahkemenin taraflardan beklediği anlaşma dahilinde; nafaka, tazminat, velayet ve benzeri gibi koşullarda eşlerin anlaşmış olmasıdır. Yine anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin mahkemeye bizzat katılarak boşanma kararlarını açıklamaları ve mahkemenin yol göstermesi ile birlikte gerekli süreci takip etmeleridir.

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davası
Çekişmeli boşanma davası, tek taraflı boşanma davasıdır. Tarafların karşılıklı bir anlaşmaya dahil olmadıkları durumda çekişmeli boşanma davasına dönüşen boşanma davasıdır. Bu boşanma davası da yine Aile Mahkemelerinde görülür. Bu Aile Mahkemesi ise eşlerin son altı (6) ayı birlikte geçirdikleri ilçenin bağlı olduğu mahkemedir. Örneğin Çankaya, İzmir’da ikamet eden bir çiftin başvuracağı Aile Mahkemesi, Merkez İzmir Adliyesi’dir.

Tek taraflı olan bu boşanma davasında boşanma davasını açacak olan kişi bir boşanma dilekçesi ile dava sürecini, ilgili Aile Mahkemesinde başlatır. Anlaşmalı boşanma davasına kıyasla çekişmeli boşanma davasının nasıl başlatılacağı ve sürecin nasıl yürütüleceği oldukça önemli bir husustur ki bu durumda deneyimli boşanma avukatı ile ilerlemek sizlere hızlı ve etkili bir sonuç almanız konusunda fayda sağlayacaktır. Aksi halde zaten sürdürülemeyen bir evliliğin stresine bir de uzayan dava sürecinin eklenmesi ya da sonucun istediğiniz gibi ilerlemesi hem size hem de sizi sevenlere bir baş ağırısı daha yaratacaktır. Varsa çocuğun velayeti, mal paylaşımı gibi maddi ve manevi haklarınızın korunması, sizin istediğiniz gibi ilerlemesi için seçeceğiniz boşanma avukatı çok önemlidir.

Boşanma nedenleri:
Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılırken, boşanma nedenleri için en sık görülen, başlıca nedenler şöyledir: Zina ve aldatma dayalı boşanma davası, hayata kast nedeniyle boşanma davası, kötü muamele nedeniyle boşanma davası, yüz kızartıcı suç nedeniyle boşanma davası, terk nedeniyle boşanma davası, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası ve fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasıdır.

Boşanma davası çeşitleri ve içerikleri nelerdir?

Boşanma davaları Aile Hukukunun içerisinde yer alır. Bu eksende aşağıdaki konularla ilgili davalar yürütülür.

Ailenin kuruluşunun temeli olan nişanlanma,
Evlenme koşulları ve hükümleri,
Boşanmanın şartları,
Boşanmanın sonucuna bağlı olan maddi ve manevi tazminat, nafaka,
Tarafların müşterek çocuklarının akıbetini ilgilendiren velayet ve iştirak nafakası,
Eşlerin evlenme öncesi ve sonrası edindikleri ve taraflar arasında paylaşılamayan malvarlığına ilişkin mal rejimine ilişkin sorunlar-davalar ve benzeridir.

Boşanma davaları kendi içinde iki ayrı şekilde tanımlanır. İlki tarafların her konuda anlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır. Bu davalar için gerekli olan dilekçelerin hazırlanması, anlaşmalı boşanma için hazırlanmış olan protokollerin imzalanması, mahkemeye sunulması gereken belgelerin temin edilmesi konularında boşanma avukatları süreci yönetilmektedir . Diğeri ise tarafların anlaşamadığı ve sürecin biraz daha çetrefilli olduğu davalardır. İzmir’de gerçekleşecek olan boşanma davalarında çalışmayı gösterecek olan boşanma avukatı seçiminin yapılmasında avukatların deneyimi göz önüne alınarak bir tercih yapılabilir.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Tarafların boşanma süreçlerini hızlandırmaları için bir avukata ihtiyaçları vardır. Tek celsede boşanmak isteyenler mahkeme süreçlerini de dikkate alarak 1 hafta ila 2 ay arasında değişen bir sürede boşanabilirler. Başvurulan mahkemenin iş yoğunluğuna göre bu süre değişkenlik gösterebilir.

Eğer taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda uzlaşamadılar ise boşanma avukatının tutulmasından bağımsız taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi adına sürenin 8 ila 9 aya kadar çıktığı da görülebilmektedir.

Öz Hukuk Avukatlık Bürosu olarak İzmir boşanma avukatı, avukatlığı konusunda deneyimli kadromuzla yanınızdayız. 30 yılı aşan deneyimimizle aile (boşanma, nafaka, mal paylaşımı, çocuk kaçırma, velayet vb.), idare, ticaret, uluslararası özel hukuk, ceza hukuku ve taşınmaz hukuku alanlarında İzmir’de bulunan büromuzda avukat ve danışman olarak hizmetinizdeyiz. İzmir Boşanma Avukatı olarak davanıza ilişkin size fikri verebilmemiz için bizimle iletişime geçin.

Danışmanlık ve destek almak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hakimin evlilik birliğine müdahalesi ve boşanma davalarındaki üstün yetkileri:

İzmir boşanma avukatı olarak 20 yıllık avukatlık deneyimimiz bize aile hukukunun uygulamada daha çok boşanma ve mal tasfiyesi ile sınırlandırıldığını göstermiştir. Oysa Türk Medeni Kanunu uyarınca eşler arasında sorun yaşandığında boşanma söz konusu olmasa bile hakimin evlilik birliğine müdahale olanağı vardır. O halde müvekkilin sorunlarını çözerken tek çözümün boşanma davası olmadığını, Medeni Kanundaki olanaklardan ve Aile Mahkemelerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun’da sunulan olanaklardan da yararlanma olasılığı gözden kaçırılmamalıdır. Bu olanaklara İzmir boşanma avukatı etiketi altında ilerleyen zamanda tek tek ve ayrıntısıyla yer verilecektir. Burada örnek vermek gerekirse, eşlerin çocukların adı, oturacakları konut, semt seçimi gibi konularda uyuşmazlığa düşmesi halinde aile mahkemesi hakimine başvurmak olanaklıdır.

Öte yandan Medeni Kanunun, usul hukuku alanında aile mahkemesi hakimine boşanma davalarında diğer mahkeme hakimlerinden çok daha fazla yetki ve olanak tanındığı da gözden kaçırılmamalıdır. Öyle ki boşanma davalarında aile mahkemesi hakimi birçok usul hukuku kuralını bir yana bırakabilecek yetkiye sahiptir. Örneğin diğer özel hukuk davalarının aksine tarafların davayı kabulü aile mahkemesi hakimi bağlamaz. İzmir boşanma avukatı olarak, aile mahkemesi hakimine tanınan bu olanaklardan müvekkil lehine yararlanarak dava sürecini başta İzmir olmak üzere İstanbul, İzmir, Denizli, Erzurum gibi çeşitli şehirlerde de yürütmekle yükümlü olduğumuzun bilincindeyiz.

Boşanma davasında güçsüz olanın korunması

Boşanma davalarında aile mahkemesi hakimine tanınan bu olanaklar, maddi hukuk alanında ise doruk noktasına ulaşmıştır. Buna göre aile mahkemesi hakimi boşanma davasında eşlerin barınmasına, malların yönetimine ve çocukların ve eşlerin yemesi ve içmesine ilişkin konularda her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. İşte boşanma davalarında en hassas konulardan olan ve evlilik birliği içinde güçsüz olan -genellikle kadın- tarafı boşanmaktan vazgeçirten veya normalde istemeyeceği koşullarda boşanmayı kabule zorlayan akşam evde ne yenecek? İnternet, kira, elektrik, su faturaları nasıl ödenecek sorularının cevabı burada saklı olup bu olanaklardan müvekkili yatarkandırmak dava açtığına pişman etmemek için etkili girişimlerde bulunmak İzmir boşanma avukatı olarak, görev aldığımız tüm illerde ödevimizdir.

Boşanma avukatının önemi:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’deki boşanma avukatlarından da müvekkillerinin sorunlarına en uygun hukuki çözümleri bulup gerekirse yasalardaki olanakları zorlayarak aile mahkemesi hakiminden talep etmeleri beklenir. Nitekim İzmir’de boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren Öz Hukuk Avukatlık, uzun yıllara dayanan birikimini kullanarak uzman, nitelikli, çalışkan, enerjik, donanımlı avukat kadrosu ile iş sahiplerinin gereksinimlerini anlayıp, onları aydınlatarak, boşanma davası sürecinde sırasında çıkabilecek tüm sorunlarda mağduriyet yaşamamaları için mahkemelerden gerekli taleplerde bulunarak hukuksal süreci titizlikle yürütür.

Anlaşmalı boşanma davaları da uzman boşanma avukatı aracılığıyla yürütülmelidir

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılır. Öngörüleceği üzere anlaşmalı boşanma davasında, eşler, boşanma, varsa çocukların velayeti ve malların paylaşımı konularında aralarında uzlaşmış ve hemfikir olmuş şekilde Aile Mahkemesine başvurur ve ayrılmayı istediklerini dile getirir. Bu boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha kolay görülmekle birlikte, kulaktan dolma veya internetten edinilen bilgilerle yetinilerek yüyüyülmesi son derece sakıncalıdır. Öyleki hakimlerde de var olan “eşler zaten arasında anlaşmış, ben fazla karışmayayım@ yaklaşımı veya anlaşmalı boşanmanın tam olarak bilinmemesi, büyük tehlikelere gebedir. Öyleki İzmir’deki anlaşmalı boşanma davalarının önemli bir oranı hatalı olup kesinleşmiş kararlara rağmen uzman boşanma avukatlarının incelemesi sonucu yeni davalar açılmasına fırsat tanımaktadır. Bu sebeple anlaşmalı da olsa boşanma sürecinin, İzmir’de boşanma davalarında uzman bir avukatla yürütülmesi hak kaybına uğranmaması, ilerde sorunlar yaşanmaması için çok önemlidir.

Çekişmeli boşanma davasında boşanma avukatının önemi:

Çekişmeli boşanma davasında eşlerden birisi boşanmayı isterken diğeri istemez ya da istediği koşullar sağlanmadığı – sağlanamadığı için boşanmayı istemez. Ancak en sık görüleni, eşlerden birinin açtığı çekişmeli boşanma davasına karşılık, karşı tarafın da buna kendi açtığı çekişmeli boşanma davasıyla karşılık vermesidir. Bu durumda yani her iki tarafında çekişmeli boşanma davası açması halinde, iddiaların boşanma sebeplerine uygun olarak dava dilekçelerinde dile getirilmesi, dilekçelerin hukuki nosyon yanında boşanma davalarına hakim bir üslupla kaleme alınmış olması kısa, açıklayıcı ve etkili bir dille yazılmış olması önem taşır.

Yargılama sürecinde ise yargıcın ikna olması için dava dilekçesinde dile getirilen vakıaların ispatlanmış olması önemlidir. Bu iki unsuru başaran taraf davada üstün çıkacağı gibi dava sonucundaki tazminat, nafaka vb. kazançların miktarının az ya da çok olmadında da etkili olacaktır. O halde tereddütsüz şunu söylemek olanaklıdır: Bir davada haklı olmak ile haklı çıkmak birbirinden farklı şeylerdir. Bu noktada deneyimli, bilgili, kararlı, istekli ve özellikle boşanma konularında uzman bir boşanma avukatının önemi yadsınamaz. İzmir boşanma avukatı olarak uzmanlaşan Öz Hukuk Avukatlık olarak misyonumuz, müvekkilin hakkını biçimde savunmak ve bu hakkı son zerresine kadar müvekkile kazandırmaktır.

Çekişmeli boşanma davalarında her iki tarafın da ayrı ayrı boşanma davası açması, kanunun öngördüğü 14 günlük süre içinde yapılmışsa karşı dava olarak adlandırılır. Daha sonra açılan boşanma davasının ilk açılan dava ile birleştirilmesi olanaklıdır. Bu her iki durumda hakimin önünde karara bağlayacağı iki ayrı dava vardır. Duruşmaların ve dosyanın tek esasta yürütülmesi tek olduğu konusunda yanıltmamalıdır. Hakim boşanma davası sonucunda, her iki tarafın boşanma isteklerini ayrı ayrı asıl boşanma davası, karşı boşanma davası veya birleşin boşanma davası olarak karara bağlar. Taraflardan her ikisinin de eşit kusurlu olması halinde her ikisinin de boşanma davasını kabul eder.

Taraflardan birinin tam kusurlu diğerinin kusursuz olması halinde tam kusurlu olanın boşanma davasını reddeder. Kusursuz olanın boşanma davasını kabul eder. Diğer bir seçenek ise eşlerden birinin boşanma davası sonunda ağır kusurlu diğer eşin ise hafif kusurlu olması halidir. Bu durumda da her iki tarafın boşanma davası da kabul edilir. Ne var ki kusuru ağır olan taraf diğer tarafa tazminat ve nafaka öder. Tüm bu hususların teknik bilgiyi gerektirdiği dilekçelerde ve duruşmalarda zamanında müdahalenin önemi ortadadır. Bu yüzden çekişmeli boşanma davalarının uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmemesi davadaki görünen görünmeyen bir çok hak kaybının peşinen kabulü anlamına gelir.