İzmir'de Boşanma Davalarında Adım Adım Hukuki Süreç, İzmir boşanma avukatı, Boşanma avukatı ücretleri İzmir, İzmir'de boşanma avukatı maliyeti, Boşanma davası avukat ücreti İzmir, Uygun fiyatlı boşanma avukatı İzmir, İzmir boşanma avukat ücretleri 2024, Boşanma avukatı araştırma İzmir, İzmir'de uzman boşanma avukatı ücretleri, Boşanma süreci avukat masrafı İzmir,

Boşanma davaları; TMK m.168 uyarınca eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesinde açılabilmektedir. Yazılı yargılama usulüne göre görülüp karara bağlanan boşanma davalarında;

  • Davayı açan davalı eşin dava dilekçesi diğer davalı eşe tebliğ olunur.
  • Dava dilekçesini tebliğ alan davalı eşin, dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap verme ve delil sunma, ayrıca istenirse karşı dava açma hakkı mevcuttur.(Hemen burada belirtmek gerekir ki: Davalı tarafından cevap dilekçesi sunulmaması, davayı kabul etmediği ve dava dilekçesinde yer alan tüm hususları inkar ettiği anlamına gelmektedir.)
  • Davalının cevap dilekçesi sunması üzerine bu kez davacı yan 2 hafta içerisinde “cevaba cevap (replik)” dilekçesi sunar.
  • Son olarak ise davalı tarafça “ikinci cevap (düplik)” dilekçesi sunulması ile dilekçeler aşaması sona erer.

 

Dilekçeler aşamasının sona ermesinden sonra ön inceleme duruşması yapılarak taraflar arasındaki uyuşmazlık tespit edilir ve tahkikat aşamasına geçilir.

Tahkikat aşaması, tarafların bildirmiş olduğu delillerin toplandığı, tanıkların dinlendiği, gerektiğinde keşif ve bilirkişi incelemesinin yapıldığı duruşmalardan oluşmaktadır.

Dosya kapsamında araştırılacak husus kalmadığında ise artık sözlü yargılama aşamasına geçilir. Sözlü yargılama duruşması ekseriyetle 1-2 duruşmadan ibaret olup sonucunda ilk derece mahkemesi kararına açıklar ve yargılamaya son verilir.

İlk derece mahkemesinin verdiği karar kesin nitelikte değildir. Taraflar, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı kabul etmez ise gerekçeli kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde tekrar inceleme yapılması talebi ile istinaf kanun yoluna ve sonrasında Yargıtay nezdinde inceleme yapılmak üzere temyiz kanun yoluna başvurabilmektedir.

Eğer her iki taraf da ilk derece mahkemesinin verdiği karara 2 haftalık yasal süre içinde itiraz etmez ise karar kesin niteliğini kazanır ve tarafların boşanması kesinleşir. Ancak bunun için gereken gerekçeli kararın yazılması ve tebliği sürecinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ilk derece mahkemesinin kararı kesin hüküm niteliğini kazanmayacak ve tarafların durumu sürüncemede kalacaktır. Bu hususta avukat desteği alınmamasının, sürecin gerektiği gibi takip edilemeyerek sonuca kavuşturulamamasına ve nihayetinde tarafların mağduriyet yaşamasına neden olması kaçınılmaz olacaktır