İzmir'de Boşanma Davası Açmadan Önce Bilmeniz Gerekenler, İzmir boşanma avukatı, Boşanma avukatı ücretleri İzmir, İzmir'de boşanma avukatı maliyeti, Boşanma davası avukat ücreti İzmir, Uygun fiyatlı boşanma avukatı İzmir, İzmir boşanma avukat ücretleri 2024, Boşanma avukatı araştırma İzmir, İzmir'de uzman boşanma avukatı ücretleri, Boşanma süreci avukat masrafı İzmir,

Öncelikli olarak boşanma davanızın boşanma sebebini ve bu sebebinin özel boşanma sebebi mi yoksa genel boşanma sebebi mi olduğunu ortaya koymanız gerekmektedir. Boşanma sebebine ilişkin olarak bu sebebin boşanmada kusur olarak karşı tarafa yüklenip yüklenilemeyeceği konusu boşanma avukatınızla birlikte analiz edilmelidir.

Daha sonrasında ise boşanmanın talepleri olan boşanmada maddi tazminat, boşanmada manevi tazminat, bayan ise ziynet eşyası, yoksulluk nafakası, müşterek çocuk varsa iştirak nafakası ile müşterek çocuğun velayetinin talep edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Tabii ki bu hususlar anlaşmalı boşanma davası açılmayıp da çekişmeli boşanma davası sürecine girileceği noktasında ortaya çıkacak. Boşanmanın ferileri haricinde ziynet eşyaları (bu noktada unutulmamalıdır ki altınlar boşanma davası açılmadan da istenebilir) da talep edilecek ise bunlar da avukata iletilmelidir.

 Ayrıca, evlilik birliğinde edinilmiş mallar bulunmakta ise bu durumda da boşanma davasından sonra veya boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası açılıp açılmayacağına da davanın başında karar verilmesi daha uygun olacaktır.

Boşanma davaları; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca yazılı yargılama usulü ile görülüp karara bağlanmaktadır.

Yazılı yargılama usulünde ise;

 

  • Tarafların karşılıklı olarak iki defa dilekçe ile talep ve iddialarını ileri sürme hakkının bulunduğu dilekçeler teatisi aşaması,
  • Uyuşmazlığın tespit edildiği ön inceleme aşaması,
  • Tarafların delillerinin toplandığı, tanıkların dinlendiği, keşif yapılan ve bilirkişi incelemesinin yapıldığı tahkikat aşaması,
  • Tarafların davanın esasına ilişkin sözlü yargılama aşaması
  • ve son olarak Mahkeme hakiminin uyuşmazlığın çözümüne yönelik kararını açıklayıp gerekçelendirdiği karar aşaması, bulunmaktadır

Karar verildikten sonra yine tarafların istinaf ve temyiz, yani üst mahkemece denetlenmesi için yapmış olduğu başvurular istinaf ve temyiz incelemesinin kimi zaman yıllar sürdüğü de nazara alındığında boşanma sürecinin zorlu, teknik ve uzun soluklu bir süreç olduğu anlaşılacaktır.

Boşanma davası açmadan önce boşanma avukatından hukuki destek alınması tavsiye edilmektedir.