İzmir'de Emlak Hukuku Sorunlarına Profesyonel Çözümler, İzmir emlak avukatı, izmir gayrimenkul avukatı, Gayrimenkul hukuku İzmir, Emlak davaları avukatı, İzmir tapu davaları, Gayrimenkul miras avukatı İzmir, Emlak sözleşmeleri avukat, İzmir taşınmaz avukat, Tapu iptali avukatı İzmir, Emlak mahkemeleri İzmir, Gayrimenkul danışmanlık avukatı,

Emlak veya Başka Bir Gayrimenkul Alırken Karşılaşılan Hukuki Problemler.

Emlak veya başka bir taşınmaz alırken dikkat edilmemesi gereken hususların önemsenmemesi sonucunda bazı problemlerle karşılaşılması kaçınılmazdır. Gayrimenkul satın almak başka bir deyişle emlak satın almak kuşkusuz bedeli yüksek olan ve kimi zaman kişilerin 10 yıla yakın borç altına girdiği önemli bir olaydır. Bu meyanda ev satın alırken hukuki problem yaşamak hiç kimsenin karşılaşmak istemeyeceği tablodur. İzmir’de emlak satın alırken nelere dikkat edilmeli ve ne tür hukuki problemlerle karşılaşma ihtimali vardır yakından inceleyelim.

Emlak (Ev) Satışında Ayıplı Teslim

Ayıplı mal teslimi emlak hukuku konusunda en sık rastlanılan hukuki sorunların başında gelmektedir. İnşaat firmasının veya müteahhidin taahhüt ettiği sürede, nitelikte ve kalitede inşaatı tamamlamaması veya teslim etmemesi ayıplı mal ve hizmet anlamına gelmektedir. Teslim edilen gayrimenkulün, vaat edilenden daha düşük mal ve veya işçilik kalitesinde olması, daha düşük metrekarede olması kuşkusuz tüketici mevzuatı kapsamında ‘’ayıp’’ niteliğindedir.

Ev Alırken Tapunun Verilmemesi

Gayrimenkul avukatı olarak emlak hukuku alanında karşılaştığımız en önemli hukuki sıkıntıların başında müteahhit firmanın emlak’ı teslim etmesine rağmen tapu devir ve tescil işlemini yapmaması veya kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için oturma ruhsatı almamasıdır. Müteahhit in veya inşaat firmasının tapu devir ve tescil işlemini gerçekleştirememesi veya gerçekleştirmemesi dolandırıcılık suçu da dahil olmak üzere çeşitli sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu durumlarda sorunun ne olduğunu öğrenmeli ve çözüm yolu için konusunda uzman gayrimenkul avukatından destek alınmalıdır.

Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Yaşanan Hukuki Sorunlar.

Bu sözleşmede, arsa sahibi arsasının belirli paylarının mülkiyetini müteahhide devretmek, müteahhit de arsa üzerine inşa edeceği binanın belirlenen bağımsız bölümlerini arsa sahibine teslim etmek borcu altına girmektedir 1. Uygulamada en çok rastlanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi türü, arsa sahibinin arsa paylarının satışını vaat ettiği, müteahhidin de arsa üzerine inşaat yapmayı taahhüt ettiği sözleşmelerdir.

Arsa payları müteahhide inşaatın belli aşamaya ulaşması durumunda ve kısım kısım devredilmekte ya da bu konuda üçüncü kişilere satış için müteahhide yetki verilmektedir. Verilen yetki çerçevesinde müteahhit sözleşme uyarınca kendisine ait olacak arsa paylarını üçüncü kişilere satmaktadır. Arsanın tamamı veya belli arsa paylarının başlangıçta müteahhide devredildiği sözleşmelerde ise arsa sahibi, müteahhitle arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, arsasının tamamını ya da belli bir payının mülkiyetini tapuda müteahhide devretmektedir.

Sözleşme şekil şartına tabidir ve noterde yapılmak zorundadır. Ancak sözleşme gerek arsa sahibine ve gerekse müteahhide yükümlülükler yüklediğinden dolayı sözleşme hazırlanırken uzman kişilerden destek alınmalıdır. Sözleşmede belirtilen kavramlar bazen uygulama ile örtüşmemektedir ve bu boşluk art niyetli tarafça kötü niyetli olarak kullanılmaktadır. Kısaca tavsiyemiz inşaat uygulamasının evrelerini bilen ve bu uygulamayı sözleşmeye hukuki niteliğine uygun olarak aktarabilen arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde ve gayrimenkul hukuku alanında uzman avukattan destek alınmasıdır.