İzmir Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, İzmir emlak avukatı, izmir gayrimenkul avukatı, Gayrimenkul hukuku İzmir, Emlak davaları avukatı, İzmir tapu davaları, Gayrimenkul miras avukatı İzmir, Emlak sözleşmeleri avukat, İzmir taşınmaz avukat, Tapu iptali avukatı İzmir, Emlak mahkemeleri İzmir, Gayrimenkul danışmanlık avukatı,

Hakim ya da savcı kararı olmadan kamu görevlilerinin, yasaca görevlendirilmiş olan yöneticilerin buyruğu bulunmadan hiç kimsenin konutuna girilmesi ve konutta arama yapılabilmesi mümkün değildir. Konut dokunulmazlığı devletin belli gerekçeler ve izin olmaksızın dilediği gibi konutuna girip çıkmasının yasak olmasıdır. Herhangi bir arama emri olmadan ve herhangi bir izin, mahkeme kararı olmadan bir kamu görevlisi ya da kolluk kuvvetleri görevlisi tarafından evinizin aranması konut dokunulmazlığı ihlal suçu olarak nitelendirilmektedir.

Konut dokunulmazlığı Türk Ceza Kanunu'nda da yer almakta olan büyük suçlar arasında değerlendirilmiştir. Konut dokunulmazlığı ihlali yasada belirtilmiş ve maddeler halinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre madde 116

Bir kimsenin konuta, konutunun eklentisine rızasına aykırı olarak giriş yapmak ve rızası olsa dahi girdikten sonra çıkmamak mağdurun şikayeti üzerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerektirir.

Evlilik birliği sırasında bireylerin veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumlarında kişilerden birinin rızası varsa yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz,ancak bunun için rıza açıklamasınınmeşru bir amaca yönelik olması gerekir. Birinci fıkra faillerin açık bir rızaya gerek duymaksızın girilmesi muhtaç olacak yerler dışında kalan işyeri veya eklentileri hakkında işlenmesi halinde mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasınamuhatap olmaktadır.
Failin Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ve suçun gece vakti işlenmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Maddeleri ile konut dokunulmazlığı ihlal suçu işleyenler için kanunen yaptırımları açıklanmıştır. Bu yaptırımlar açık ve net bir şekilde avukatlar tarafından da açıklanmaktadır.

Konut Dokunulmazlığı Kavramı Ve Anayasal Düzenleme

Konut dokunulmazlığı her bireyin özel alanı için geçerlidir. Bireylerin evi haricinde işyerlerinin de konut dokunulmazlığı bulunmaktadır. Tıpkı bir kamu kurum ve görevlilerinin devlet izni olmadan ve geçerli sebepler bulunmadan konutunuzu arayamaması gibi sivil vatandaşların da sizlerin izni olmadan konutunuza giriş yapabilmesi yasaktır. Bu kapsamda konut dokunulmazlığını ihlal suçu işleyen bir birey kanunda belirtilmiş olan yaptırımlarla uygulanmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu konut dokunulmazlığı ihlal suçu işleyen bireyin mağdur kişi tarafından şikayet edilmesi gerekmektedir. Şikayetin olmaması durumunda suçun soruşturulması mümkün değildir. Bu kapsamda şikayet süresi 6 ay ile sınırlıdır. Mağdur evde ya da iş yerinde olmadığı bir sürede izinsiz olarak evini ya da işyerinin aranması durumunda kişinin konutundaki aramayı öğrenmesi ile bu süre başlar.
Konut dokunulmazlığı ihlal suçu işleyen bireyler için zamanaşımı 8 yıl olarak belirlenmiştir. Fail eğer yargılamanın ardından cezeri kesinleşmişse zaman aşımı 10 yola çıkmaktadır. Eğer mahkeme tarafından Ceza'nın belirlenmesi sonrasında hükmün 10 yıl içerisinde uygulanmaması suçun zaman aşımına uğramasına sebep olmaktadır.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Tanımı

Konut dokunulmazlığı ihlal suçu özel mülkiyetin dahilinde bulunan veya özel alanlarınız olarak kullandığınız kullanım hakkının size ait olduğu bütün alanlar için geçerli olan izinsiz girişin yasak olması hakkıdır. Kiralık olsun sizin üzerinize olsun fark etmeksizin sizin kullandığınız işyeri veya konut hiçbir devlet görevlisince izinsiz veya belli gerekçeler olmaksızın arama yapılamaz. Herhangi bir mahkeme kararı ya da savcı tarafından arama izni olmadan kamu görevlilerinin ya da herhangi bir bireyin izinsiz olarak evinize giriş yapmasıkonut dokunulmazlığı ihlal suçu işlemiş olmasına neden olmaktadır. Genel olarak incelendiğinde konut dokunulmazlığı ihlal suçu 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Konut dokunulmazlığı suçu konutların veya işyerlerinin tamamı için geçerli olmakla birlikte konut eklentilerinde de bu durum aynı şekilde söz konusudur. Örneğin balkon, sahanlık, çitle çevrilmiş olan avlu, duvarla çevrili olan bahçe, ahır, odunluk, bodrum katı, kömürlük gibi benzer eklentiler içinde bu durum söz konusudur. Yani duvarla çevrilmiş olan bahçenize sizin izniniz olmadan kimsenin girmesi doğru değildir. Bu alanın konut dokunulmazlığı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Özel alanlarınıza, bahçenize, ahır veya samanlık benzeri kapalı alanlarınıza izinsiz olarak yapılan giriş ve bu alanlardaki aramalarda yine konut dokunulmazlığı ihlal suçu olarak nitelendirilerek yargılamaya tabi olur.