İzmir Miras Avukatı İle Hukuki Sorunlarınıza Çözüm Bulun, izmir miras avukatı, İzmir miras hukuku avukatı, Miras davaları İzmir, İzmir miras avukatı ücretleri, Hukuki miras danışmanlığı İzmir, İzmir miras avukatı tavsiye, En iyi miras avukatları İzmir, Mirasçılık hukuku İzmir, Miras malları avukatı İzmir, İzmir miras davası süreci, Hukuki mirasçı hakları İzmir,

Miras hukukunda uzman İzmir Miras Avukatı dilekçenin nasıl yazılacağı, hangi konuya göre dava türünün açılacağı, görevli ve yetkili mahkemede açılabileceği, konusuna göre hangi kanun maddesi ile Yargıtay kararlarının uygulanabileceğinin eğitimini alan ve meslek haline getiren kişilerdir.

Miras uyuşmazlıklarının bazı türleri kolay çözüme ulaşır iken bazıları oldukça karışık olarak hukuki deneyim ve tecrübe isteyen dava türleridir. Her davadaki gibi miras uyuşmazlıklarında da davayı kişi kendisi açabilir, yürütümünü ve takibini kendisi yapabilir. Ancak mirasa dair uyuşmazlıklarda miras alanında uzman bir vekilden hukuki yardım almak ve bu konuda ileride geri dönülmez bir hukuki kayıp yaşamaması adına yardım alınmalıdır.

Mesleki faaliyeti gereği miras davalarında sürecin daha hızlı işlemesini sağlayarak daha kısa sürede bitmesini sağlayabilir ve herhangi bir hak kaybının yaşanmamasını hukuki bilgi ve tecrübesiyle süreci yürütebilir. Vekillik hizmeti alarak dava açılması ya da davalı taraf adına dava takibi etmesi mahkeme neticesinde istenen sonucun elde edilmesi için önemli bir durum teşkil etmektedir.

Avukat, davacı tarafın vekilliğini yapıyor ise öncelikli olarak açılacak olan davanın türüne, konusuna ve değerine göre Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre dilekçe hazırlayacaktır. Dilekçesinin hazırlamasından sonra dilekçe iddialarını ispatlayacak delillerini de dilekçe ekinde sunacaktır. Davacı, iddiasını ispatlamaz ise mahkeme tarafından delillerle kanıtlanamadığından reddedilecektir. Görüldüğü üzere hukuki uyuşmazlık sürecini takip edilecek ve dilekçeler aşamasında dilekçeler sunumunda bulunacaktır.

Davalı tarafın vekilliğini yapıyor ise karşı tarafın açmış olduğu davaya karşılık davalının cevap dilekçesini hazırlayacak iddialara savunmada bulunacaktır. Davalının cevap dilekçesinde sunmuş olduğu savunmaya binaen ekinde savunmalarını ispatlayan delillerini ve karşı tarafın iddialarını çürütecek karşı delillerini de dilekçe ekinde sunacaktır. Davalı vekili olarak dilekçeler aşamasının tamamlanmasını sürdürecektir. Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra duruşma takibi ve duruşmalara katılımını gerçekleştirecektir.

Mahkeme tarafından delillerin toplanılmasında dosyaya gelen evrak ve giden evrak kontrolünü gerçekleştirecek ve dosyanın kısa sürede bitmesini sağlamak için hızlandırma işlemlerini yapacaktır. Miras davaları yaklaşık 1-1,5 yıl sürmektedir ancak vekille dosya takibinin gerçekleştirilmesi halinde süreç bir yıla kadar indirilebilmektedir. Kısacası vekil, dosyanın süreci uzatacak olan işlemlerin önüne geçmekte zamandan tasarruf etmektedir. Karar verilmesinin ardından karara karşılık üst dereceli mahkemeye itiraz edilmesi gerekiyor ise itiraz yoluna başvuracak ve itiraz dilekçesini hazırlayacaktır.