Miras Davalarında Güvenilir Hukuki Destek: İzmir Avukat Rehberi, izmir miras avukatı, İzmir miras hukuku avukatı, Miras davaları İzmir, İzmir miras avukatı ücretleri, Hukuki miras danışmanlığı İzmir, İzmir miras avukatı tavsiye, En iyi miras avukatları İzmir, Mirasçılık hukuku İzmir, Miras malları avukatı İzmir, İzmir miras davası süreci, Hukuki mirasçı hakları İzmir,

Ülkemizde avukatların yalnızca belli bir hukuk dalında dava almak zorunda olduğu bir uygulama bulunmamaktadır. Her daldan dava seçme hakkına sahiptir (ticaret, ceza, bilişim, mal paylaşımı, velayet ve vergi hukuku gibi). Ancak genellikle aynı hukuk dalı üzerinden dava almayı tercih ettiklerinden kendilerini aynı hukuk dalında uzman olarak tanıtabilmektedir, özel sertifika almasına gerek bulunmamaktadır.

Genellikle miras hukukuna ilişkin çalışmalar yaparak miras hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar almayı tercih ederek miras hukukunda uzmanlaşmış ise mirasa dair davalarda vekillik hizmeti verebilmektedir. Miras sürecinde mirasın paylaştırılması ya da miras bırakanın vefat öncesinde mirasının paylaştırılması, vasiyetname düzenlenmesi gibi miras bırakan ve mirasçılar açısından farklı hukuki durumlar oluşabilmektedir.

Mirasçı sıfatına sahip olanlar gerek miras bırakanın borçları olduğunda mirasın reddedilmesi davası gerek mirasta yaşadığı hak kaybı adına tenkis davası açma hakkına sahiptir.

Bu nedenle mirasta ayrıntılı olarak bilgi almak ve ileride hukuki bir kaybın yaşanmaması adına uzman bir miras avukatından yararlanılması gerekmektedir. Yalnızca miras davaları ile ilgili vekillik hizmeti verilmemektedir. Mirasa ilişkin her türlü uyuşmazlığı çözüme kavuşturmada, miras öncesi uyuşmazlık çıkmaması adına tedbirler alınmada, mirasçılar arasında paylaşımın ne şekilde yapılacağına dair bilgilendirmede vekillik hizmeti gerçekleştirebilmektedir.

Miras bırakacak kişi, el yazılı vasiyetname hazırlayacak olsa dahi el yazılı vasiyetnamenin kanunen geçerlilik şartlarını bilmesi gerekmektedir. El yazılı vasiyetname düzenleyen kişinin vasiyetnamede neleri belirtmesi gerektiği, vasiyetnamede kimin el yazısı olması gerektiği gibi el yazılı vasiyetnamenin düzenleme şartları bulunduğundan miras hukuku alanında uzman vekilden ayrıntılar öğrenilmeden el yazılı vasiyetname düzenlenmemelidir.

Örneğin miras bırakan kişinin kendisinden el yazılı vasiyetname düzenlenmesi gerekmektedir. Kişilerin kendi başlarına yasal durumları bilmeden yazılı vasiyetname düzenlenmesi miras hukuku için geçerli olmamaktadır, geçerli olmayan vasiyetname için vasiyetnamenin iptali davası yoluyla iptali istenecektir.

Bunun yanında vasiyetnamenin miras bırakan tarafından ele geçirilmesi durumunda ortadan kaldırılması durumlarının ortaya çıkması da mümkündür. Vasiyetnamenin ortadan kaldırıldığı zaman alınacak tedbir ve hukuki süreç avukat aracılığıyla yürütülebilecektir.

Diğer bir husus ise sözlü vasiyetnamedir. Miras bırakanın ölümü ile kalan mallarının kimin üzerine geçmesini istiyor ve resmi ya da el yazılı vasiyetname yapamayacak durumda ise sözlü vasiyetname yapabilmektedir. Miras bırakanın ölümü öncesinde sözlü olarak gayrimenkul gibi mallarının kime bırakmak istediğini belirtebilir; fakat vasiyetname olarak nitelendirilmesi için belli başlı hukuki durumlar vardır. Miras hukukuna göre avukat yönlendirilmesi üzerine sözlü vasiyetname ise mirasçılara yasal durumlar ve hakları konusunca mirasçılar tarafından bilgilendirilecektir.

Veraset belgesi, kişinin ölmesi sonucunda mallarının kime kalacağı ve kimin ne payı olduğunu gösteren belgedir. Mirasçıların ne payı olduğunu öğrenmesi için hukuki olarak mutlaka veraset belgesi çıkarması gerekir. Avukat, mirasçılardan biri adına veraset belgesinin düzenlenmesi için sulh hukuk mahkemesine başvurabilecektir.

Mirasçılık belgesinin verilmesi belirli durumlarda belli yere başvuru ile gerçekleşmektedir. Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi ve mirasçılık belgesi düzenlemesi için nereye başvurulur gibi ayrıntılar miras hukukunda uzman vekil tarafından yönlendirilecektir. Tereke mal gayrimenkul ise mirasçıların birden fazla olması halinde mirasçılar gayrimenkul paylaşımında birlikte hareket etmesi gerektiğine dair yönlendirmede bulunacak, detaylı bilgilendirmede bulunacaktır.

Miras bırakanın ölmesi durumunda gayrimenkulün devrinin tapu üzerinden nasıl gerçekleşeceği ve prosedürünün nasıl olacağı da mühimdir. Tereke malda birisi kirada oturuyor ise yani kiracı var ise yapılacak işlem nedir, yeni bir kira sözleşmesi gerekli midir? gibi yönlendirmede bulunacaktır.

En çok merak edilen konulardan birisi de eşlerin boşanma davası devam ederken eşlerden birisinin ölümü üzerine eşin mirasçı olup olamayacağı, mirasın kimlere kalacağı konusudur. Resmi evlilik, boşanma ile sona ermektedir. Bu nedenle boşanma süreci devam ederken eşlerden birisinin ölümü ile sağ kalan eşe miras kalmayacağı anlamına gelmemektedir.

Ancak ölen eşin mirasçılarının boşanma sürecine devam etme hakkı bulunmaktadır. Sağ kalan eşin evlilik birliğinde kusurlu olması mirasçılar tarafından davanın devamını talep ederek ispatlanır ise sağ kalan eşin mirasçılık sıfatının sona erecektir. Boşanma devam ederken eşlerden birisinin ölmesi halinde diğer eşin miras hakkından yoksun kalma durumu olabilir. Miras hukukunda uzman vekil bütün bu prosedürlere karşı yasal işlemlerde destekte bulunabilecektir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iki tarafa borç doğuran bir sözleşmedir. Ölmek üzere olan kişiye bakma yükümlülüğü altında bulunan bakım borçlusunun bakım alacaklısına karşı borcu bulunmaktadır. Aynı şekilde bakım alacaklısının bakma edimine karşılık mal varlığından bir kısmının veya tamamının bakım borçlusuna bırakacağına dair sözleşmede belirtilmesidir.

Miras avukatı, miras hukuku ile belirtilen sözleşmenin yasal prosedürü hakkında bilgilendirmede bulunacaktır. Ölüm halinde sözleşmenin hukuka uygun olmaması sebebiyle bakım alacaklısı mirastan yararlanamayabilir. Bu nedenle ilgili sözleşme yasal olarak geçerli olmalıdır ki bakım alacaklısının mirastan mahrum olmaması gerekmektedir.

Vasiyet bırakacak miras bırakana kaç çeşit vasiyetname olduğu, vasiyetinde kimlerin hakkı ve vasiyetnamenin kaç tür olduğu gibi bilgiler alabilecektir. Miras hukuku ile belirlenen vasiyetname türlerinin yasal prosedürü ve mirastan mahrum bırakmak istediği kişinin hangi tür sözleşme ile mahrum bırakabileceği konusunda bilgi alabilecektir. Mirasçıların miras bırakanın ölümüne dayalı olarak tazminat davası açma hakkı da bulunmaktadır.

Miras bırakanın ölümünde zarar varsa mirasçılar manevi tazminat davası açabileceklerdir. Dava açabilecek kişiler miras bırakanın yakını ya da akrabası olan kişiler olabilir (anne, baba veya eşi gibi). Miras hukukunda uzman vekil, mirasçıların açacağı tazminat davasının türüne göre yasal sürecin takibini yapabilecektir. Miras hukuku ile ilgili vekillik hizmeti alınacak davalar; Miras bırakanın ölmeden önce hileli olarak mirasçılarından mal kaçırılması amacıyla tapunun devri için tapunun iptali davası açılabilmektedir.

Miras olarak düşen terekede paylaşımı mirasçılar ile anlaşamadıkları bir durumda ortaklığın giderilmesi davası açılarak paylaşım mahkeme kanalıyla yapılabilmektedir. Miras bırakanın iradesinin sakat olarak vasiyetname düzenlenmiş ise ölüme bağlı tasarrufun iptali davası açılabilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmesi için kanunda dava açmak için belli başlı şartlar öngörülmüştür.