Suça Yardım Etme'nin TCK 39. Maddesindeki Yeri, İzmir ceza avukatı, Ceza hukuku avukatı İzmir, İzmir avukatlık bürosu, Ceza davası avukatı, Uygun fiyatlı ceza avukatı İzmir, Tecrübeli ceza avukatları, Ceza avukatı danışmanlık, Hukuki destek İzmir, Ceza mahkemeleri avukatı, Hukuki danışman İzmir,

Suça Yardım Etme'nin TCK 39. Maddesindeki Yeri

Suça yardım etme bir kişinin suçu işlemeye karar verdikten sonra yardımcı olmasıdır. Bu yardım ise kanuna göre maddi veya manevi olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi yönden yardımlar suçun işlenmesi için araç temin etmek ve suçu işlenirken öncesinde veya sonrasında maddi yardımda bulunmak olarak geçmektedir.
Suçu manevi yardım etme ise teşvik etme, suç işlemesi için kararının güçlenmesini sağlama, işlenmesi için yardımda bulunmayı vaat etme ve suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek olmaktadır. Bu gibi nedenler suçlunun suçu işlemesi için teşvik olmasına ve suçu işlemesine yardımcı olmasından dolayı ise suçu işleyen kadar yardım eden de suçlu olmaktadır. Bu yüzden de suçluya yardım eden kişiler de fiili gerçekleştirmiş gibi yargılanmakta ve ona göre kanunen bir ceza ile hakkında soruşturma açılarak mahkemeye çıkartılmaktadır.

Yardım Etme Suretiyle Suça İştirak Etme Nedir?

Suça yardım etme suretiyle suça iştirak etme, suçun işlenmesine karar verildikten sonraki süreçte suçluya hem maddi hem de manevi olarak katkı da bulunmaya denmektedir. Hukuki olarak buna şeriklik denmektedir. Bu suç da TCK 39. Maddesine göre belli oranlarda ceza indirimleri yapılarak ceza alması sağlanmaktadır.

Bu tarz hukuka aykırı olarak işlenen bütün suçlar fiilen yapılması bile bir suçlu kadar suç işlemiş olarak gözükmektedir. Bu yüzden de suça iştirak eden her kişi diğer suç işleyen kadar kusurlu sayılmakta ve ona göre cezalandırma işlemi yapılmaktadır.

Yardım Etme Suretiyle Suça İştirak Etmenin Cezası Var Mıdır?

Suça yardım etme hem maddi hem de manevi olması, suçun işlenmesi esnasında suçu işleyen kadar kişiyi suçlu tutmaktadır. Bu yüzden de kişiler TCK 39. Maddesine göre cezalandırılmaktadır. Kişilerin mahkeme tarafından hukuken suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 15-20 yıl arasında ceza almaktadır. Müebbet hapis cezası alınması durumunda ise 10 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Diğer hallerde ise ceza yarı yarıya indirilmektedir. Ancak cezai indirimler alınmış olsa da verilecek olan ceza 8 yıl gibi bir süre zarfını geçmemektedir.